Historik

Eivor Leeman på kontoret okänt årtal

Eivor Leeman på kontoret okänt årtal

Allt började någon gång på 40-talet. Linnégatans Trafikskola var då en rörläggerifirma som fick mindre att göra . Ägaren (jag tror det var Lange) började då övningsköra lite med grannfrun. Grannfrun blev så nöjd att hon rekommenderade alla sina vänner och till slut fick ägaren mer att göra som trafiklärare än som rörläggare. Han skapade då Langes Bilskola.

Någon gång på 50 talet så skaffade Lange en kompanjon vid namn Runo Stenfält. När Lange blev äldre så köpte Runo ut honom och bilskolan byte namn till Stenfälts Bilskola. På den tiden så låg bilskolan på andra sidan Nordenskiöldsgatan, och teorisalen låg på Fjällgatan.

Rolf Leeman 1975 med sin VW polo

Rolf Leeman 1975 med sin VW polo

Nu har vi kommit in på 60-talet och bilskolan flyttade till andra sidan Nordenskiöldsgatan och Runo Stenfält skaffade en kompanjon vid namn Rolf Leeman, som är far till nuvarande ägaren Lars Leeman.

Stenfelts bilskola 1982

Stenfelts bilskola 1982

På 70-talet så köpte Rolf Leeman ut Runo men behöll namnet Stenfälts Bilskola. Frisörsalongen bredvid blev ledig och väggen slogs ut så att man nu kunde ha teorisalen i en och samma lokal. Rolf startade även utbildning på motorcykel.

Lars och Sandra Leeman 2001

Lars och Sandra Leeman 2001

På 80-talet så avled Stenfält. Rolf valde då att byta namn på bilskolan. Ordet bilskola ansågs vara förlegat, det skulle heta trafikskola, så det nya namnet blev Linnégatans Trafikskola.

(med tanke på att vi ligger på Nordenskiöldsgatan så kanske namnet skulle varit Linnéstadens Trafikskola)

På 90-talet blev nuvarande ägaren Lars Leeman färdigutbildad trafiklärare och började jobba i företaget. Datorer köptes in och började användas i teoriutbildningen.

Forsättning följer……………2011………

Forsättning följer……………2016………

Åren mellan 2000 och 2010 hände det mycket med Linnégatans Trafikskola.

År 2000 tog Lars över företaget och Rolf gick i pension.

Sandra Leeman (Lars fru) blev även hon färdigutbildad trafiklärare och började jobba i företaget.

Företaget växte och man gick ifrån 3 till 8 stycken anställda.

Det hände även en del med körkortsutbildningen, man införde T.ex Introduktionsutbildning (Handledarutbildning), Riskutbildning 1 och 2 samt krav på miljövänlig körning.

idag har Linnégatans Trafikskola runt 60 år på nacken!”