Handledareutbildning (introduktionsutbildning)

Från och med 1 januari 2006 krävs att den som ansöker om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil skall genomgå en Introduktionsutbildning (handledarkurs). Detta gäller även eleven.

Från och med 1 Sep i 2010 gäller ytterligare en regel som innebär att om du har gått kursen en gång de senaste 5 åren, behöver du ej gå om den oavsett om du byter handlerare eller elev. Den som alltså aldrig har gått den måste fortfarande gå den. Det krävs dock att man ansöker om nytt tillstånd för den nya eleven/handledaren. Man kan även göra kursen på olika orter och man behöver ej göra den tillsammans/samtidigt längre. Är du osäker på vad som gäller just för dej i ditt fall så tveka ej att ringa antingen oss på kontoret eller Transportstyrelsen.

Utbildningen har tre delmoment:

  • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.
  • Planering och strukturering för övningskörning.
  • Miljö och viktiga faktorer för trafiksäkerheten.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 mån för att gå utbildningen (övningskörning är tillåten från 16 års ålder).

Efter godkänd kurs anmäler vi deltagarens närvaro till Transportstyrelsen . Handledaren ansöker dock själv om tillstånd “Godkännande som handledare vid privat övningskörning.” ( blanketten finns på www.korkortsportalen.se ) Intyget är giltigt 5 år.

Klicka här för att anmäla dig till Handledarutbildningen eller ring till kontoret.

Vi på Linnégatans Trafikskola tror på ett gott samarbete mellan den privata handledaren och oss som trafikskola.
Därför presenterar vi en Introduktionsutbildning där vi trafiklärare delar med oss av goda tips och råd till handledaren inför den privata övningskörningen.

Vi vill inte konkurrera med handledaren utan samarbeta för att uppnå en så billig och effektiv körkortsutbildning som möjligt, utan att tumma på kvalitén.

Introduktionsutbildningen syftar till att göra handledaren medveten om de vanligaste problemen för en nybörjare bakom ratten och hur dessa problem på lättast sätt kan avhjälpas. Många som har övningskört hemma med privat handledare har kanske upplevt det som en aningen oroligt i början. Efter kursen brukar handledarna säga att de känner sej säkrare på sin roll och fått verktyg till hur de skall agera.

Inte sällan märker vi på trafikkolan också att elever som kommer till oss för första gången kan ha lärt in fel körteknik hemma, exempelvis med kopplingen nedtryckt i tid och otid. Istället för att eleven ska behöva lära om när hon/han kommer till körskolan så kan handledaren med enkla medel och kunskap lära ut rätt från början. Detta får till följd att övningskörningen hemma flyter på bättre och tiden på körskolan kan minimeras liksom kostanderna för körlektionerna.Vi hoppas härigenom få flera nöjda elever och föräldrar/handledare som vet vad de betalar för på Trafikskolan.
För mer information gällande kursstart är du välkommen att ringa kontoret.

Kursen kostar 600kr per person då ingår fika och handledarbok.