Riskutbildning 1

Riskutbildning 1

riskettanRiskutbildning 1 Bil

Fr o m den 1 april 2009 måste alla som tar körkort behörighet B ha genomgått en ny obligatorisk riskutbildning, nämligen “RiskEttan”.

Denna utbildning berör alkohol, droger samt trötthet och riskbeteende.

Utbildningen måste ha genomförts innan man skriver kunskapsprovet och
genomför körprovet.

Syftet med utbildningen är att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger och trötthet kan påverka körförmågan.
Eleven ska bli medveten om vilka konsekvenser som kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Riskettan består av 3 delar

  • Riskbeteende
  • Trötthet
  • Alkohol och Droger

Kursen är obligatorisk för de som ska göra kunskapsprov och körprov för B-behörighet f.r.o.m 1 april 2009.
Kursen är ca 3½ timma + fikapaus.

Klicka här för att anmäla dig till risk 1 eller så ringer du till kontoret.

Riskutbildning 1 Mc

mc_risk(behörighet A1 och A)

Från och med den 1 november 2009 införs krav på obligatorisk riskutbildning för behörighet A1 och A .

Den obligatoriska utbildningen är specifikt inriktad på motorcykel och omfattar två delar: Risk 1 och Risk 2

  • Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
  • Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet A1 och A måste du ha gjort riskutbildningens båda delar.

Riskutbildning för personbil (behörighet B) kan inte tillgodoräknas för motorcykel.

Riskutbildningens upplägg

Riskutbildningen består av två delar. Upplägget av utbildningen varierar mellan olika utbildare. Fråga gärna när du bokar tid hur riskutbildningen är upplagd hos just den utbildaren.

Del 1 lyfter fram risker som är speciella för motorcyklister och ger teoretisk kunskap om beteenden som är riskfyllda. Utbildningen ger dig kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning och en rad andra säkerhetsfrågor.

I del 1 ingår även utbildning om till exempel olika typer av skyddsutrustning, däck, bromsar, olika väglag med mera.

Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli av riskerna, vad som ökar dem och hur de kan undvikas.

Kursen är ca 3½ timma + fikapaus.

Del 1 genomför i trafikskolans teorisal.

Klicka här för att anmäla dig till risk 1 eller så ringer du till kontoret.

Del 2 är mer praktiskt inriktad. Den gör dig medveten om riskerna med motorcykelkörning, om vanliga olyckssituationer och farliga beteenden. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och motorcykelns begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och förarbeteende. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera motorcykeln på ett säkert sätt.

Frågor och svar:

Hur länge är riskutbildningen för motorcykel giltig?

Riskutbildningen för motorcykel är giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Undantag från kravet på att göra riskutbildning för motorcykel?

Det finns några undantag från den nya regeln som gäller i följande fall:

1. Du har ett giltigt körkort med behörighet A1 och har tidigare genomgått den nya riskutbildningen för motorcykel (Riskutbildning för behörighet B kan inte tillgodoräknas):

  • Du behöver inte genomgå en ny riskutbildning för att få avlägga körprov för behörighet A.

2. Du har giltigt körkort med behörighet A, begränsad effekt:

  • Du behöver inte genomgå riskutbildning för att få avlägga körprov för behörighet A, obegränsad effekt.

3. Du har ett giltigt körkort med behörighet A, som förvärvats före den 1 juli 1996 och har villkor för lätt motorcykel (kod 79, högst 125 cm3). Observera att detta inte är samma sak som körkort med behörighet A1.

  • Du behöver inte genomgå riskutbildning för att få avlägga körprov för behörighet A som upphäver villkoret.

4. Du ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon:

  • Du behöver inte genomgå riskutbildning.

5. Du har ett giltigt körkort och har förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav:

  • Du behöver inte genomgå riskutbildning.