Välkommen till Linnégatans Trafikskola

På Linnégatans Trafikskola har vi gedigen kunskap och många års erfarenhet. Vi ser till att du får den absolut bästa utbildningen för att du skall klara ditt körkort! Vi är professionella på det vi gör och ger dig kunskaper som du har nytta av i trafiken hela livet.

Vi erbjuder utbildning på bil och mc. Vi kan även erbjuda Introduktionsutbildning (Handledarutbildning) samt Riskutbildning 1.

Välkommen till oss för ett lyckat samarbete!

VIKTIG INFORMATION!

Mycket har hänt under senare tid avseende spridning av Corona- virus (COVID-19) i Sverige.

Vi vill informera våra kunder/elever om att vi vidtagit de åtgärder vi kan.

Inga handledare kan åka med idagsläget, utan bara lärare och elev.

Vi har inga Handledarkurser eller Risk 1 för närvarande.

Om ni känner att ni har influensasymtom så som feber, hosta, värk och/eller luftvägssymptom (även milda) så stanna  hemma och vila upp er 

så vi inte sprider smittan vidare till andra.